Оддел за заштита на лични податоци

Тука може да ги погледнете сите барања за работа со лични податоци и Процедурата за повлекување на согласноста за обработување на личните податоци.

Секое барање се состои од посебен формулар кој можете да го превземете во одделот на од истото барање.

Превземете го формулатор за ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за ПРЕНОСЛИВОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за ПРИСТАП НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за ПРИГОВОР ЗА ИСПРАВКА ИЛИ НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Превземете го формулатор за ИСПРАВКА И/ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Дознајте први за нашите нови понуди
Претплатете се за сите новости