Агенцијата за приватно обезбедување “ОСА” нуди професионални услуги од областа на физичко обезбедување од професионално обучени службеници за физичко обезбедување кои работаат по високи стандарди и правила на работа

Агенцијата за приватно обезбедување “ОСА” секојдневно ја гарантираат безбедноста на нашите клиенти и граѓани низ целата држава. Нашиот тим за физичко обезбедување е составен од над 500 професионално обучени службеници за физичко обезбедување.

Во делот на физичко обезбедување, Агенцијата за приватно обезбедување “ОСА” ги нуди следните видови услуги за физичко обезбедување:

Обезбедување банки и финансиски институции
Обезбедување комерцијални објекти (Обезбедување на спортски, културни и други видови манифестации и јавни настани)
Обезбедување на здравствени установи
Обезбедување индустриски и производствени објекти
Придружба на физички лица во рамки на обезбедуваните капацитети
Лично (бодигард) обезбедување
ВИП заштита: обезбедување со возач-обезбедувач и службено возило од висока класа
Заштита при транзит или престој на туристи или јавни личности во земјата
Комбинирани услуги согласно потребите на Клиентот