ОСА нуди можности за кариера во различни професионални области. Ние регрутираме високо квалификуван персонал, вклучувајќи професионалци од приватниот сектор, одлични услови ,
платена обука, пријавување од прв ден, редовни примања дополнителни примања за секој одработен прекувремен час и можност за напредување. ОСА има потреба од персонал кој поседува одговорност, интегритет и професионализам.

Условите кои треба да ги исполнувате се следниве:
– завршено минимум средно образование,
– поседување на Лиценца за физичко обезбедување
– да не сте осудувани и против Вас да не се води кривична постапка
– способност за самостојна работа како и работа во тим.