И покрај фактот дека во денешно време повеќето компании работат без пари, сè уште има многу компании, кои не можат да работат без да користат пари. На пример, комерцијални објекти, угостителски објекти, патнички транспортни бизниси и многу други. Справувањето со готовина значи дека понекогаш е неопходно да се вложат поголеми износи.

Услугите за готовински превоз обезбедени од ОСА ги намалуваат сите безбедносни ризици. Транспортирањето се врши од обучен и вооружен персонал за обезбедување кој ја транспортира готовината користејќи оклопни возила опремени со специјална опрема за обезбедување. Готовината е складирана во обележани и безбедносни торби или кутии дизајнирани за транспорт на готовина.